Peking University College of Chemistry

Chemical Biology

  Chen, Peng   PI
  Chen, Xing   PI
  He, Chuan   PI, Joint Professor from U. of Chicago
  Jia, Gui-fang   Co-PI
  Jin, Chang-Wen   PI
  Lei, Xiao-Guang   PI
  Lin, Jian   Co-PI
  Liu, Yuan-Fang   PI
  Sun, Rong-hua   Senior Engineer
  Wang, Chu   PI
 

Yuan, Gu

 

PI

  Zhao, Xin-Sheng   PI
 

Zou, Peng

 

PI

 

Por detail information, please go to The College of Chemistry & Molecular Engineering, Peking University.

 

 Back to Index Page


All rights reserved 2000-2003 Department of Chemical Biology
College of Chemistry and Molecular Engeneering of Peking University
Mail to:Webmaster

News
Admission
Faculty
Education
Archive
Link